Operativno-administrativne usluge

  • Analize mogućnosti financiranja
  • Prodajne kampanje i prikupljanje sredstava (Fundraising)
  • Organiziranje događanja (Event Management)
  • Upravljanje online sadržajima
  • Uredničko-izdavački poslovi
  • Vođenje i administriranje projekata
  • PR tekstovi, dopisi, priopćenja, konferanse