Marketing u kulturi, poljoprivredi i turizmu (interpretacijske studije, marketinški i marketinško-prodajni planovi)

Marketing, što se uopće krije iza ovog učestalog i razvikanog pojma? Ukratko, umijeće pozicioniranja na tržištu. U svijetu koji je zasićen ponudom raznovrsnih dobara i usluga, a istodobno podređen tržišnim zakonima, znati se pozicionirati na jedinstven i prepoznatljiv način vrlo često predstavlja granicu između uspjeha i bankrota. Stoga potragu za Vašim tržišnim i/ili kulturnim identitetom, za jedinstvenom pričom o Vašoj baštini, proizvodu ili turističkom potencijalu shvaćamo vrlo ozbiljno. Predmet marketinške ili, ako je riječ o kulturnoj baštini, interpretacijske obrade analiziramo u njegovom lokalnom kontekstu (u tom dijelu su projekti ove vrste slični analizama iz strateških planova), a potom iz perspektive “vanjskog” promatrača utvrđujemo što je to što ga može učiniti prepoznatljivim u širim, a ne samo lokalnim okvirima (jer krajnji korisnik-kupac ove vrste proizvoda u 99% slučajeva nije stanovnik “naše općine”). Nakon što dobijemo jedinstvenu prodajnu vrijednost (svojevrsnu “zlatnu žilu” marketinškog projekta), pristupamo razradi konstrukcije pomoću koje će ta vrijednost biti plasirana, odnosno pretočena u prodaju i/ili stjecanje novih korisnika. Ovisno o vrsti i potrebama klijenta, tu može biti riječi o muzeološkim i prezentacijskim konceptima i postavima, promotivnim kampanjama putem društvenih mreža, prodajnim kampanjama te drugim aktivnostima koje nas već dobrim dijelom odvode na teren praktičnih operativnih usluga.

Obiteljske povijesti i brendiranje

Usluga istraživanja i izrade obiteljskih rodoslovlja i povijesti korisniku omogućuje da na jednom mjestu okupi stoljećima udaljene generacije svoje obitelji te sazna zanimljive detalje iz života predaka. Višestruka vrijednost ove vrste istraživanja, tj. rodoslovnog stabla, obiteljske knjižice, slikovnice ili albuma kao njegovog konačnog proizvoda, očituje se u sljedećem: rodoslovlje je dar koji će primatelj ne samo pamtiti, nego i trajno čuvati (uokvireni A2 ili B2 format nije baš lako izgubiti). Ono protokom vremena dobiva na vrijednosti te kao vrijedan obiteljski spomenik ostaje budućim naraštajima. Predstavlja jedinstven način upoznavanja djece s obiteljskom baštinom, zato što može biti pretočeno u igru (npr. obiteljski memory) ili slikovnicu kroz koju će mališani upoznati pretke, ali i razviti osjećaj za povijest te uzročno-posljedično i logičko razmišljanje. Naposljetku, rodoslovlje pruža mnoštvo izvornih, ranije nepoznatih informacija o obitelji, što može biti vrlo korisno pri osmišljavanju i brendiranju prepoznatljivih obiteljskih poslovnih projekata (npr. u turizmu i ugostiteljstvu, proizvodnji hrane, obrtništvu). U tom se pogledu rodoslovni projekti lijepo nadovezuju na marketinško-interpretacijske. Sva istraživanja i usluge ove vrste usklađeni su sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (tzv. GDPR-om) te se provode uz prethodno obrazloženje postupka obrade osobnih podataka i privolu naručitelja.

Istraživanja i pisanje po narudžbi

Usluga se odnosi na aktivnost specijaliziranih povijesnih i društvenih istraživanja te strukturiranje istih u tekstove različitih žanrova i namjena, od strogo znanstvenih, preko općinskih i zavičajnih monografija, do popularnih, namijenjenih široj publici. Budući da Recider ima mogućnost okupljanja i koordiniranja stručnih istraživačkih timova, odnosno pružanja uredničkih, redaktorskih, lektorskih i drugih usluga vezanih za izdavaštvo, svako od provedenih istraživanja, odnosno napisani tekstovi, mogu biti i objavljeni prema svim standardima kvalitetne knjižne produkcije.