Izrada dokumentacije

Izrada strateških i poslovnih planova; projektne; prijave; programi raspolaganja i gospodarski programi korištenja poljoprivrednog zemljišta

Stvaranje sadržaja

Marketing u kulturi, poljoprivredi i turizmu (interpretacijske studije, marketinški i marketinško-prodajni planovi).  Obiteljske povijesti i brendiranje

Operativa i administriranje

Analize mogućnosti financiranja, upravljanje projektima, prodajne kampanje i prikupljanje sredstava (Fundraising), organiziranje događanja, upravljanje online sadržajima

Culsperience

Uslužna platforma pokrenuta s ciljem razvoja autentičnih kulturno-turističkih iskustava i sadržaja, s naglaskom na ruralnim sredinama Hrvatske i susjednih zemalja