Foto & video

Audiovizualna produkcija nezaobilazni je dio kulturno-turističke prezentacije. Ovisno o potrebama projekta, u suradnji s partnerima kreiramo „stani-pani“ foto- i video-materijal. Na raspolaganju Vam stoje suvremena tehnička oprema (Blackmagic i 360° kamere, dronovi i dr.) te kompletno produkcijsko umijeće (skriptovi, snimanje, montaža i postprodukcija).

Grafički dizajn

Nema pravog doživljaja ni brenda bez vizualnog dojma. Stoga grafičkom dizajnu posvećujemo veliku pozornost, bilo da izrađujemo vizualne identitete za interpretacijske i posjetiteljske centre, logotipe privatnih iznajmljivača ili edukativne infografike za izletišta, seoska domaćinstva ili okoliš hotela.

Nikola Tesla
Nikola Tesla Experience Center
Parkovni biseri Slavonije
Modra špilja-Biševo